Behandling af personoplysninger

  1. BAGGRUND

Jeg, Anja Bilberg, er forpligtet til at beskytte mine kunders personlige oplysninger, og jeg tager derfor ansvar for sikkerheden af mine kunders oplysninger meget alvorligt. Nedenfor kan du læse min politik for behandling af de persondata, som du afgiver, når du køber et af mine produkter; herunder online forløb, individuelle forløb, familie-forløb eller deltager på et hold. Målet med den her politik er at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvordan jeg indsamler og behandler oplysninger om dig. Derfor håndterer jeg persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).

  1. PERSONDATADEFINITION

Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som fysisk person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse. Hvis data vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler.

Enhver afgivelse af personfølsomme data, f.eks. som en del af en henvendelse i min kontaktformular, er således frivillig og anbefales at afgive kun ikke-følsomme oplysninger. 

  1. INDSAMLING OG BRUG AF PERSONDATA

Jeg indsamler persondata direkte fra dig, når du køber et produkt. Oplysninger er nødvendige for at oprette dig i mine systemer til fakturering samt når jeg skriver journal. De oplysninger der typisk indhentes er følgende: dit navn, din e-mail, din adresse, dit telefonnummer.

I forbindelse med opstart af et forløb (enten et individuelt, familie eller hold) indsamler jeg dine almindelige persondataoplysninger (navn, e-mail og adresse), så jeg har mulighed for at oprette dig i mit system og opkræve betaling og/eller sende dig fakturaer. Ved køb af forløb gemmes de i Dinero, som er mit manuelle betalingssystem.

Ved videomøder anvender jeg programmet Zoom hvor jeg har tilvalgt kryptering i form af AES – Advanced Encryption Standard. 

  1. OPBEVARING/SLETNING AF PERSONDATA

Jeg opbevarer som udgangspunkt kun dine persondata, når det er nødvendigt. Hvis du kontakter mig igennem kontaktformularen på min hjemmeside, vil dine persondata kun blive gemt, såfremt du efterfølgende vælger at købe et produkt.

De persondata jeg modtager i forbindelse med køb af et produkt (herunder individuelt, familie og overspisningsforløb) forbeholder mig retten til at beholde i op til 5 år, idet jeg har pligt til at opbevare betalingsoplysninger i henhold til Bogføringsloven. Følsomme data afgivet i forbindelse med coachingsessioner (herunder f.eks. helbredstilstand) vil kun blive opbevaret så længe det er relevant for forløbet. Alle sessionsnoter slettes som udgangspunkt et år efter, at forløbet er afsluttet.

Ønsker du at få tilsendt og/eller slettet disse sessionsnoter inden denne tidsfrist, kan du gøre det ved at rette henvendelse til mig på kontakt@mindding.dk.

  1. OPLYSNINGER TIL VIDEREGIVELSE

Jeg videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart – med mindre du specifikt beder mig om det, eller jeg har er forpligtelse til at gøre det ifølge lovgivningen.

  1. INDSIGT OG KLAGER

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske ved personlig henvendelse på kontakt@mindding.dk. Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

  1. ÆNDRINGER

Min persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på hjemmesiden, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem.

  1. KONTAKTOPLYSNINGER OG DATAANSVARLIG PERSON

Den dataansvarlige person i virksomheden er undertegnede, Anja Bilberg Lykke Nielsen

virksomhed: mind:ding

Egebjergvej 121

8700 Horsens

Tlf.: 60 47 00 90

Email: kontakt@mindding.dk

CVR: 3995884